Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rits in v.o.f.

 

Algemeen
Alle bestellingen gaan op basis van vooruitbetaling:
Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW;
Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten;

Houd er rekening mee dat de werkelijke kleuren van de artikelen anders kunnen overkomen op de website. Ieder beeldscherm heeft immers z’n eigen instellingen voor kleurweergave;

Wanneer je bij Rits in koopt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Bestellen en ontvangen stapsgewijs
De te bestellen artikelen zijn in het winkelmandje geplaatst, alle noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd en aan ons verzonden;

U ontvangt een e-mail met:
•    het ordernummer van uw bestelling en de betalingsgegevens zodat u het bedrag kunt overmaken.
•    wanneer de artikelen van uw bestelling niet meer voorradig zijn, of gedeeltelijk voorradig zal Rits In u hierover eerst berichten alvorens de bestelling uit te voeren;

Na ontvangst van uw betaling verzendt Rits in uw bestelling binnen drie werkdagen. Echter, overschrijding van deze leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Verzendingen
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant;

U dient aan te geven of het artikel verzonden/bezorgd dient te worden of dat het door u wordt afgehaald in de winkel. Eventuele verzend-/bezorgkosten worden op de orderbevestiging vermeld. Wij versturen alleen onbreekbare artikelen die door TNT-post als pakket verstuurd kunnen worden

Rits in is niet aansprakelijk in geval van verlies, schade of diefstal tijdens verzending. Vanzelfsprekend zal Rits in haar uiterste best doen om zoekgeraakte zendingen te traceren;

Verzekerd versturen is mogelijk. Wanneer u dit wenst, verzoeken wij u dit in een e-mail aan ons kenbaar te maken, zodat de kosten kunnen worden doorberekend.

 

Retourneren
Klanten van Rits in hebben een bedenktijd van 14 dagen na verzending. In die 14 dagen kunt u, na contact met Rits in, zonder opgaaf van reden het ongebruikte artikel retourneren.
U krijgt dan uw geld, exclusief verzendkosten teruggestort op uw bankrekening. Stuurt u in dat geval vòòr de 14e dag een e-mail naar Rits in met de mededeling dat u het artikel heeft geretourneerd.
Vermeldt u in dat geval ook de bankrekening waarop het aankoopbedrag teruggestort moet worden en de naam en woonplaats van de bankrekeninghouder. De retourneringsregeling valt onder de Wet Verkoop Op Afstand. Dit houdt onder andere in dat u het artikel binnen een week (ongebruikt) aangetekend kunt retourneren.

Rits in behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.

 

Rechten
Rits in behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, afbeeldingen en artikelgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerder gedane aankopen;

Rits in aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door gebruik van haar artikelen of door haar verleende diensten;

 

Overige zaken
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden voorgelegd aan de kantontrechter te Zwolle. Rits in v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 51757141, het BTW nummer van Rits in is 850157286B011210.

Het IBAN rekeningnummer van Rits in is NL35 RABO 0141 026367 en de BIC code van onze bank is RABONL2U.

Workshop voorwaarden van Rits in v.o.f.

 

Algemeen
De prijzen van de workshops zijn inclusief koffie of thee met iets lekkers, exclusief materialen welke in de winkel verkrijgbaar zijn. Je kan de workshop individueel volgen of met een groep. Bij te weinig aanmeldingen zullen we in overleg met de deelnemers een alternatieve datum plannen. Groepen die op een andere datum dan de aangegeven data een workshop willen volgen, kunnen daarover contact met ons opnemen. Bij inschrijving verbindt men zich automatisch aan de inschrijvingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals hieronder zijn beschreven.

 

Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor de workshops door middel van het sturen van een e-mail naar info@ritsin.nl of in de winkel. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging als bewijs van deelname.

Voor de workshops vragen we een aanbetaling van 50%. Mocht je de workshop willen annuleren tot 7 dagen van te voren krijg je aanbetaling terug, tot 3 dagen van te voren krijg je de helft van je aanbetaling terug. Daarna is het teruggave van je aanbetaling helaas niet meer mogelijk.

 

Betaling
Betaling van de workshop en materialen dient ten tijde van de workshop aan de kassa van Rits in te worden voldaan middels pin of contante gelden.

 

Aansprakelijkheid
Rits in kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van uw eigendommen. Rits in is tevens niet aansprakelijk voor beschadigingen of letsel opgelopen tijdens workshops als gevolg van eigen handelen van de deelnemer.
Deelnemers aan workshops zijn aansprakelijk voor schades en/of letsel toegebracht aan de goederen en/of gereedschappen van Rits in en/of mede deelnemers, welke het gevolg zijn van (grove) nalatigheid of opzet.

 

Algemene voorwaarden
Naast deze workshop voorwaarden zijn eveneens de Algemene Verkoopvoorwaarden van Rits in v.o.f. van toepassing.